németes alsós tantervek

A 2020/21-es tanévtől érvényes 1. osztályos helyi tantervek:

Ének-zene 

Vizuális kultúra

Alsó tagozatos német két tanítási nyelvű tantárgyak helyi tantervei:

Ének-zene 1-4.

Környezetismeret 1-4.

Német nyelv 1-4.

Vizuális kultúra 1-4.