németes alsós tantervek

Alsó tagozatos német két tanítási nyelvű tantárgyak helyi tantervei:

Ének-zene 1-4.

Környezetismeret 1-4.

Német nyelv 1-4.

Vizuális kultúra 1-4.