Tanév rendje 2018-19

Tanítási szünetek és tanítás nélküli munkanapok

(1) Az őszi szünet 2018. október 29-tól 2018. november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

(2) A téli szünet 2018. december 24-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (szerda).

A tantestület és a szülői testület egyhangúan elfogadta, hogy 2018. december 21-ét (pénteket), 2018. december 4-én délután dolgozzuk le. Tehát 2018. december 21. pihenőnap.

(3) A tavaszi szünet 2018. április 18-tól 2018. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

(4) A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

2018. szeptember 21. (péntek)           -           tantestületi kirándulás

  1.         2018. október 10. (szerda)                 -           pályaorientációs nap

3.         2018. december 15. (szombat)           -           hagyományőrző nap

4.         2019. február 1. (péntek)                   -           szakmai nap

5.         2019. április 17.(szerda)                     -           öko-nap

6.         2019. május 31. (péntek)                   -           Darus nap (DÖK)

 A 2018/2019. tanévben a munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend a következő:

a)         2018. október 13. (szombat)              munkanap,

2018. október 22. (hétfő)                   pihenőnap,

b)       2018. november 10. (szombat)          munkanap,

2018. november 2. (péntek)               pihenőnap.

c)         2018. december 1 (szombat)              munkanap

2018. december 24. (hétfő)               pihenőnap

d)        2018. december 15. (szombat)           munkanap

2018. december 31. (hétfő)               pihenőnap

Egyéb iskolai programok

2018. szeptember         3. (hétfő)                  tanévnyitó ünnepély

2018. október             19. (péntek)                iskolai megemlékezés október 23-áról

2018. november          16. (péntek)                országos német verseny

2018. december          20. (csütörtök)                        karácsonyi ünnepélyek

2019. január                25. (péntek)                farsang

2019. február                1. (péntek)                alapítványi bál

2019. február              15. (péntek)                Zrínyi matematikaverseny

2019. március 14. (csütörtök)                        iskolai megemlékezés március 15-éről

2019. június                14. (péntek)                ballagás

2019. június                21. (péntek)                tanévzáró ünnepély

Megemlékezések osztály keretben, ill. iskolarádión keresztül

 október 6.                   aradi vértanúkról

február 25.                  kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól

április 16.                    holokauszt áldozatairól

június 4.                      Nemzeti Összetartozás Napjáról

 SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK

 2018. szeptember         3. (hétfő)                  1. osztályos szülői értekezlet

10. (hétfő)                  3-8. osztályos szülői értekezlet

11. (kedd)                   2. osztályos szülői értekezlet

2018. október               8. (hétfő)                  3-8. osztályos fogadóóra

9. (kedd)                   1-2. osztályos fogadóóra

2018. december            3. (hétfő)                  3-8. osztályos fogadóóra

4. (kedd)                   1-2. osztályos fogadóóra

2019. február                4. (hétfő)                  3-8. osztályos szülői értekezlet

5. (kedd)                   1-2. osztályos szülői értekezlet

2019. március   4. (hétfő)                  3-8. osztályos fogadóóra

5. (kedd)                   1-2. osztályos fogadóóra

2019. április                  8. (hétfő)                  3-8. osztályos fogadóóra

9. (kedd)                   1-2. osztályos fogadóóra

2019. május-június                                         szülői értekezlet (osztályonként változó)