Tanév rendje 2016-17

 

 

2016/2017. tanév rendje

A szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és az utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma 182 nap.

A szorgalmi idő első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek és tanítás nélküli munkanapok

(1) Az őszi szünet 2016. november 2-ától november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).

(2) A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

(3) A tavaszi szünet 2017. április 13-tól április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 19. (szerda).

(4) A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel.

1.         2016. október 7. (péntek)                   -           tantestületi kirándulás
2.         2016. december 9. (péntek)               -           hagyományőrző nap
3.         2017. február 17. (péntek)                 -           szakmai nap
4.         2017. április 12.(szerda)                     -           öko-nap
5.         2017. május 26. (péntek)                   -           Darus nap (DÖK)

A 2016/2017. tanévben a munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend – a 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet értelmében – a következő:      a)   2016. október 15. (szombat)              munkanap,
2016. október 31. (hétfő)                   pihenőnap.

Szülői értekezletek és fogadóórák rendje 

2016. szeptember   1. (csütörtök)                    1. osztályos szülői értekezlet                                                                            6. (kedd)                   2. osztályos szülői értekezlet
                                      12. (hétfő)       3-8. osztályos szülői értekezlet
2016. október    3. (hétfő)                  3-8. osztályos fogadóóra
                                     4. (kedd)                  1-2. osztályos fogadóóra
2016. november    28. (hétfő)                   3-8. osztályos fogadóóra
                                    29. (kedd)                   1-2. osztályos fogadóóra
2017. január        30. (hétfő)                  3-8. osztályos szülői értekezlet
                                31. (kedd)                   1-2. osztályos szülői értekezlet
2017. március     6. (hétfő)                  3-8. osztályos fogadóóra
                                  7. (kedd)                   1-2. osztályos fogadóóra
2017. április        3. (hétfő)                  3-8. osztályos fogadóóra
                                4. (kedd)                   1-2. osztályos fogadóóra
2017. május       8. (hétfő)                  3-8. osztályos szülői értekezlet
                               9. (kedd)                   1-2. osztályos szülői értekezlet

Egyéb iskolai programok

2016. szeptember         1. (csütörtök)                        tanévnyitó ünnepély
2016. október               21. (péntek)                iskolai megemlékezés október 23-áról
2016. december         21. (szerda)                 karácsonyi ünnepélyek
2017. február             10. (péntek)                farsang
                                         17. (péntek)                alapítványi bál
2017. március             14. (kedd)                   iskolai megemlékezés március 15-éről
2017. június                16. (péntek)                ballagás
                                        23. (péntek)                tanévzáró ünnepély

Megemlékezések osztály keretben, ill. iskolarádión keresztül

október 6.                   aradi vértanúkról
február 25.                  kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól
április 16.                    holokauszt áldozatairól
június 4.                      Nemzeti Összetartozás Napjáról

Budapest, 2016. szeptember

 Országos mérés, értékelés a 2016/2017. tanévben

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről

a)    Szövegértés és matematika

2017. május 24-én (szerda) országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás – a művészeti és a testnevelés órák kivételével – számukra nem szervezhető.

A méréshez szükséges adatokat a nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2016. november 25-ig küldik meg.

b)    Célnyelvi mérés

A  két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a  Hivatal 2017. május   31-ére szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a  továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a  nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A  méréshez szükséges adatokat az iskolák a  Hivatal részére 2016. november 25-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg.

A mérések eredményét az iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.

c)     Írásbeli idegen nyelvi szövegértési készségek mérése

Az  iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a  Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A  tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a  Hivatal készíti el, a  vizsgálatot az  iskola pedagógusai 2017. május 17-én végzik el a  Hivatal által az  iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A  méréshez szükséges adatokat az  érintett nevelési-oktatási intézmények a  Hivatal részére 2016. november 25-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg.

A mérések eredményét az iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.

d)    Alapkészségek felmérése az első évfolyamon (DIFER mérés)

 A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2016. október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.

Az igazgatók 2016. október 28-ig jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát.

Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2016. december 2-ig kell elvégezniük.

e)      A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (5-8. évfolyam)

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali oktatásban részt vevő tanulók esetében 2017. január 9. és április 30. között kell megszervezniük.

A mérés eredményeit az érintett intézmények 2017. június 1-jéig töltik fel a NETFIT rendszerbe.

f)      Szakmai ellenőrzés

2017. január 2. és március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni az iskolákban a közösségi szolgálat teljesítését és dokumentálását.