A hatályos jogszabályok szerint a szülő választása alapján a tanulónak vagy a tanítók/tanárok által tartott etikát, vagy az egyházak által szervezett hit- és erkölcstanórát kell látogatni.

Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban kell jeleznie.

Vagyis:

  • Ha Önök az eddigiekhez képest nem szeretnének változtatni, akkor teendőjük ezzel kapcsolatban nincs.
  • Aki módosítani kíván (etikát tanult, de hittanra szeretne járni, vagy eddig hittant tanult, de ezentúl etikát szeretne), a mellékelt nyilatkozatot ( word , pdf), kérjük, kitöltve, aláírva és beszkennelve legkésőbb május 20-ig juttassa el a darus_isk@freemail.hu e-mailcímre, esetleg postai úton az iskolába.

A 2020/2021-es tanévben iskolánkban hit- és erkölcstanoktatást vállaló egyházi intézmények névsorát és tájékoztató anyagaikat ITT találják