Magyarország 2004. évi uniós csatlakozásával soha nem látott lehetőségek nyíltak meg a közoktatás modernizálására. A fejlesztés kivitelezése, a pedagógusok és az oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira a Nemzeti Fejlesztési Terv(NFT) keretében, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programon (HEFOP 3.1.1.) belül, a SuliNova Kht., az Országos Közoktatási Intézet és az Educatio Kht. Konzorciumi együttműködésével zajlik.

A HEFOP 3.1-es központi programja hat kiemelt kompetenciaterületen támogatja oktatási programcsomagok létrejöttét.

Az eszközjellegű kompetenciák közül a

szövegértési-szövegalkotási,

matematikai,

idegen nyelvi(angol,német,francia,magyar)és az

IKT területén,

valamint az EU támogatási politikájában kiemelt célként megjelenő, a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása szempontjából kulcsfontosságú

szociális, életviteli és környezeti, illetve

az életpálya-építési kompetenciák területén.

A fejlesztések megalapozását önálló óvodai nevelés programcsomag biztosítja.

OKTATÁSI PROGRAMCSOMAGOK

Az oktatási programcsomag egy adott céllal létrejövő tanulási–tanítási folyamat megvalósítását szolgáló komplex taneszközegyüttes, amely az ismeretek közvetítését a készségek, képességek tudatosan megtervezett fejlesztésével kapcsolja össze, és hosszú távon is mozgósítható, alkalmazásképes tudást kínál.

Komplex módon tartalmazza mindazokat az elemeket, amelyeket a tanítási-tanulási folyamatban hagyományosan az alábbiak szolgálnak.

A típusú programcsomag – műveltségterületi programcsomag tartalmában teljességgel lefedi a legközvetlenebbül kapcsolódó műveltségterületet.

B típusú programcsomag – kereszttantervi programcsomag a fókuszban álló kompetenciát más műveltségterület vagy tantárgy tananyagába ágyazottan valósítja meg.

C típusú programcsomag – tanórán kívül felhasználható programcsomag tanórán kívül szakkörökben, táborokban, diákkörökben, erdei iskolában alkalmazható eszközök.

Iskolánkban a 2005/2006. tanévben kezdődött el az adaptációs munka a megelőző felkészítés és továbbképzések után, két évfolyam (1. és 5. ) két-két osztályában 3-3 kompetenciaterületen:

szövegértés A-B-C típus,

matematika A-B típus,

életpálya-építés A típus.

Az elsős osztályokban 45, az ötödikes osztályokban 53 tanuló dolgozott együtt a programot irányító 13 nevelővel.

Közel 300-350 modult próbáltak ki és értékeltek pedagógusaink.

A nagyértékű beszerzésnek köszönhetően, maradandó eszközökkel gazdagodtunk (laptopok, számítógép a hozzátartozó kiegészítőkkel, nyomtató, kamera, projektor), illetve kisebb értékű eszközöket is vásárolhattunk ( laminálógép, szótárak, térképek, fali táblák).

A tesztelés idejére kaptuk kölcsön a következő eszközöket (varázsláda, Lénárt-gömbök).

Iskolai TIOK team tagok
a 2006/2007.tanévben

Minőségellenőrzési csoport

Intézményvezető Balázsné Drozgyik Klára Programfelelős Halászné Sashegyi Mariann Gazdasági ügyintéző Kiss Tamásné

Tesztelő pedagógusok

2. évfolyamon Bleier Katalin Kántorné Mészáros Piroska Székely Edit 6. évfolyamon Bakos Péter Garáné Kerpesics Éva Hegedűs Istvánné Hódi Magdolna Peitliné Hlavaj Éva Rózsavölgyi Mónika Szatmári Ildikó

Székely Edit