Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy
felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.
(Szent-Györgyi Albert)

Küldetésnyilatkozat

Iskolánk kellemes színfoltja a XVIII. kerületnek.

Elkötelezett pedagógusaink gyermekszeretete, szakmai tudása a biztosíték arra, hogy a hozzánk járó gyermekeket szeretetteljes légkörben neveljük, és céljainkat adottságaink maximális kihasználásával megvalósítsuk.

Alapvető célunk , hogy diákjaink

  • olyan biztos ismereteket, jártasságokat, készségeket szerezzenek, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek,
  • testileg, szellemileg és erkölcsileg egészségesek legyenek.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak a következő lehetőségeket biztosítjuk:

  • Az 1-8. évfolyamon emelt óraszámban tanulják a matematikát azok a gyerekek, akik emelt szintű matematikaoktatásban vesznek részt. Jól felszerelt számítástechnikai termek segítik a diákok informatikai képzését.
  • Már 1-2. osztályban is mindennapos német nyelvoktatásban részesülnek, akik 3. osztálytól magyar-német két tannyelvű oktatásban kívánnak részt venni. A nyelvi órák, valamint az idegen nyelven tanított tantárgyak (környezetismeret, rajz, testnevelés, országismeret, történelem) tanítása bontott csoportban, korszerű nyelvi laborban történik.
  • Játékos angol és német nyelvtanulásra tantervi tárgyként már első osztálytól lehetőség nyílik.
  • Az emelt szintű testnevelési osztályokba kerülő gyerekek magasabb óraszámban vesznek részt sportfoglalkozásokon (alsó tagozaton + heti 1 óra úszásoktatáson is), valamint délutáni sportolási lehetőségek közül is választhatnak.

Végzős diákjaink többsége az első helyen megjelölt gimnáziumban vagy szakközép-iskolában tanul tovább, és sikeresen megállja helyét a választott középiskolában.