Tisztelt Szülők!
Kérjük Önöket, hogy távolléti kérelem esetén az alábbi formanyomtatványt szíveskedjenek kitöltve az osztályfőnöknek leadni.


Iskolavezetés